Zwammen

Grote parasolzwam - Macrolepiota


Bolvormige hoed, lichtgeel - grijsbruin met donkere schubben. Is eetbaar en komt voor in graslanden, bermen, loofbossen en gemende bossen. Op voedselrijke grond.

Wit oorzwammetje - Crepidotus mollis


Hoed schelpvormig met lamellen van wit tot vuilbruin. Komt voor op allerlei soorten hout en op voedselarm tot rijke grond. Is niet giftig maar heeft geen smaak.

Echte Honingzwam - Armillaria mellea


Is giftig en groeit in bundels op levend of dood hout. Komt voor op voedselrijke grond.

Kogelhoutzwam - Concentrica


Heeft bruine tot zwarte bollen die glad zijn. Komt voor op dode delen of takken van loofbomen voornamelijk de es. Is niet eetbaar.

Stuifzwam - Kleine aardappelbovist - Scleroderma areolatum


Komt voor op strooisels en humus

Parelstuifzwam - Lycoperdon perlatum


Wanneer de zwam rijp wordt komen de sporen vrij uit de bovenkant. Komt voor op zandige humusrijke bodems in parken struwelen en bossen. Is eetbaar.