Vlinders

Atalanta - Vanessa atalanta


Overwintert in ons land bij zeer zachte winters. Legt haar eitjes op de brandnetels en bezoekt nectar, maar ook rot fruit.

Pieris rapae - Klein koolwitje


Zet haar eitjes af op planten die beschut liggen en in de schaduw. De rupsen eten de binnenste bladeren van koolplanten. Het klein koolwitje overleeft in de winter als pop en overdekt zich met dun spinsel. Als volwassen vlinder leeft hij van veel nectar.

Bont zandoogje - Pararge aegeria


Leeft van sap van vruchten, honingdauw, nectar en bloedende bomen. Gaat als rups die na half augustus uit zijn ei is gekomen overwinteren. Rupsen die voor half augustus uit een ei zijn gekomen overleven als pop.

Dagpauwoog - Aglais io


De dagpauwoog overwintert als vlinder in bomen die hol zijn, of op donkere plekjes die beschut zijn. De ogen op zijn vleugels verjagen vogels en andere vijanden. Belangrijkste voedselbron is de grote brandnetel. Daar legt het vrouwtje haar eieren op.

Atalanta - Vanessa atalanta
Pieris rapae - Klein koolwitje
Bont zandoogje - Pararge aegeria
Dagpauwoog - Aglais io